Om

Den här sidan handlar om vikten av att lägga ansvaret för det otillgängliga samhället där det hör hemma – hos makthavare och politiker som har den yttersta makten när det gäller samhällets utformning. De som skulle kunna möjliggöra en förändring med en annan kunskap om och attityd till levnadsvillkoren för människor med  normbrytande funktionalitet.

Under fliken tillgänglighet finns inlägg som handlar om tillgänglighet för människor med normbrytande funktionalitet indelat i olika kategorier. Det är framförallt texter som är skrivna av mig på min andra blogg Livets bilder – som formats ur min erfarenhet av att vara leg. arbetsterapeut men också funktionsnedsatt på grund av långvarig sjukdom.

Under fliken berättelser kommer jag samla andra sjuka och funkisars erfarenheter av det funktionshindrande samhället.

Vill du dela din berättelse om vad som hindrar dig att kunna leva ditt liv? Har du funderat över på vilket sätt samhällets utformning, politiken, myndigheterna, sjukvården, omsorgen etc. hindrar dig från att göra det du vill och behöver? 

Skriv din berättelse i en kommentar här på sidan eller skicka e-post till livetsbilder(snabela)gmailpunktcom Det går naturligtvis också bra att återanvända ett blogginlägg från din egen blogg som passar. Eller själv twittra, facebooka och/eller blogga på temat det funktionshindrande samhället. Tipsa mig gärna så att jag kan sprida din text – och använd gärna taggen #nihindraross

Min förhoppning är att innehållet på denna webbplats ska nå styrande politiker och andra som genom sina positioner kan påverka tillgängligheten i vårt samhälle. Och att vi som hindras av otillgängligheten ska hjälpas åt att lägga ansvaret där det hör hemma!

Våra röster behövs – din berättelse är viktig!

(här kan du läsa mer om bakgrunden till den här sidan)